hãy nêu thái độ và cách ứng xử của sĩ phu Bắc Hà tác phẩm : Chiếu cầu hiền

Question

hãy nêu thái độ và cách ứng xử của sĩ phu Bắc Hà
tác phẩm : Chiếu cầu hiền

in progress 0
Ladonna 5 months 2021-08-22T05:16:22+00:00 1 Answers 159 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-22T05:17:55+00:00

    Cách ứng xử của sĩ phu Bắc Hà: Mai danh ẩn tích bỏ phí tài năng “Trốn tránh việc đời”. Ra làm quan: sợ hãi, im lặng như bù nhìn “không dám lên tiếng”, hoặc làm việc cầm chừng “đánh mõ, giữ cửa”. Một số đi tự tử “ra biển vào sông”.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )