Hãy nêu suy nghĩ của em về bảo vệ môi trường bằng một đoạn văn, có sử dụng biện pháp nói giảm, nói tránh, chỉ rõ từ ngữ nói giảm nói tránh đã sử dụng

Question

Hãy nêu suy nghĩ của em về bảo vệ môi trường bằng một đoạn văn, có sử dụng biện pháp nói giảm, nói tránh, chỉ rõ từ ngữ nói giảm nói tránh đã sử dụng
Giúp minhg với
Mình cần gấp
Không chép mạng

in progress 0
Farah 7 months 2021-06-24T22:39:19+00:00 1 Answers 18 views 0

Answers ( )

    0
    2021-06-24T22:41:10+00:00

    Bảo vệ môi trường là hành động rất cần thiết trong cuộc sống hôm nay. Môi trường đất, nước, không khí… đều đã và đang chìm trong màu đen tuyệt vọng, tối tăm. Nếu không có những việc làm, hành động cụ thể nhằm bảo vệ môi trường thì chúng ta sẽ không thể tiếp tục sự sống. Hành động bảo vệ môi trường xuất phát từ mỗi cá nhân. Những áp phích tuyên truyền, kêu gọi đều đang lan toả đi những điều tốt đẹp tới thế giới quanh ta. Ta cũng có thể vận động bạn bè, người thân tham gia bảo vệ môi trường cùng nhau. Việc vệ sinh sạch sẽ nhà ở, nơi cư trú, cùbg nhặt rác nơi tham quan… tuy nhỏ mà mang ý nghĩa lan toả tích cực. Đừng cho rằng môi trường ô nhiễm hôm nay không liên quan đến mình và ích kỉ cá nhân. Sự sống sẽ chỉ tiếp diễn nếu màu xanh còn đó, màu xanh thắp lên niềm tin, hi vọng trong ta mỗi ngày. 

    Nói giảm, nói tránh: “chúng ta sẽ không thể tiếp tục sự sống” 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )