hãy liệt kê những ca dao tục ngữ nói về tình cảm gia đình đặt biệt là tình anh em càng nhiều càng tốt ai làm nhiều mik cho ctlhn

Question

hãy liệt kê những ca dao tục ngữ nói về tình cảm gia đình đặt biệt là tình anh em
càng nhiều càng tốt ai làm nhiều mik cho ctlhn

in progress 0
Orla Orla 3 days 2021-07-19T16:58:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T16:59:35+00:00

  Môi hở răng lạnh.

  Con có cha như nhà có nóc.

  Anh em như thể tay chân.

  Chị ngã em nâng.

   Đi đâu mà bỏ mẹ già

  Gối nghiêng ai sửa, chén trà ai dâng?

   Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ

  Gắng nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.

    Khôn ngoan đối đáp người ngoài

  Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.

   Mồ côi cha, ăn cơm với cá

  Mồ côi mẹ lót lá mà nằm.

  0
  2021-07-19T17:00:07+00:00

  1. Chị ngã em nâng

  2.       Công cha như núi Thái Sơn,
  Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

  3.    Anh em nào phải người xa,

  Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân.

       Yêu nhau như thể tay chân,
  Anh em hòa thuận, hai thân vui vầy.

  4.    Lên non mới biết non cao,
  Nuôi con mới biết công lao mẹ, thầy.

  5.     Anh em như chân với tay

  Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.

  6.  Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ

  Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )