Hãy lấy từ 2 đoạn văn trở lên trong 1 văn bản và chỉ ra từ ngữ liên kết

Question

Hãy lấy từ 2 đoạn văn trở lên trong 1 văn bản và chỉ ra từ ngữ liên kết

in progress 0
Nick 6 months 2021-08-28T10:56:55+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T10:58:09+00:00

  2 đoạn văn trong bài Lão Hạc :

  Bạn xem hình.

  `#STUDY WELL`

  hay-lay-tu-2-doan-van-tro-len-trong-1-van-ban-va-chi-ra-tu-ngu-lien-ket

  0
  2021-08-28T10:58:44+00:00

  1) Vì tôi biết rõ, nhắc đến mẹ tôi, cô tôi chỉ cố ý gieo rắc vào đầu óc tôi những hoài nghi để tôi khinh miệt và ruồng rẫy mẹ tôi, một người đàn bà đã bị cái tội là goá chồng, nợ nần cùng túng quá, phải bỏ con cái đi tha hương cầu thực. Nhưng đời nào tình thương yêu và lòng kính mến mẹ tôi lại bị những rắp tâm tạnh bẩn xâm phạm đến…

  (Nguyên Hồng) 

  – Phép lặp: mẹ tôi – mẹ tôi.

  – Phép thế: có ý gieo rắc vào đầu óc tôi những hoài nghi để tôi khinh miệt và ruồng rẫy mẹ tôi – những rắp tâm tanh bẩn.

  Từ nối: Vì, Nhưng.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )