Hãy lấy 10 vd và phân tích chủ ngữ vị ngữ cho khởi ngữ Giúp em vs ạ e cảm ơn

Question

Hãy lấy 10 vd và phân tích chủ ngữ vị ngữ cho khởi ngữ
Giúp em vs ạ e cảm ơn

in progress 0
Khang Minh 6 months 2021-07-15T23:30:27+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T23:31:53+00:00

  10 vd về khởi ngữ

  Quyển sách này, tôi đã đọc rồi

  Về học hành, cô ấy rất giỏi

  Cuốn truyện này, tôi đã mua lâu rồi

  Đi chơi, em chỉ biết suốt ngày đi chơi

  Về các môn tự nhiên, Nam là người học rất giỏi.

  Đối với chúng tôi, điều này thật bất ngờ.

   Mặc thì con không bao giờ mặc tấm áo ấy nữa.

  – Tấm áo ấy, con không bao giờ mặc nó nữa.

   Học thì em học rồi nhưng làm thì em chưa làm được

  Quyển sách này, tôi đã đọc rồi.

  0
  2021-07-15T23:32:15+00:00

  `1`. Về khoản này, ông ta là người giỏi nhất rồi.

  – Về khoản này `->` khởi ngữ.

  – Ông ta `->` chủ ngữ.

  – là người giỏi nhất rồi `->` vị ngữ.

  `2.` Đối với tôi, mẹ là tất cả.

  – Đối với tôi `->` khởi ngữ.

  – Mẹ `->` chủ ngữ.

  – là tất cả `->` vị ngữ.

  `3.` Một mình tôi thì anh bạn ấy không thể làm gì được cả.

  – Một mình tôi `->` khởi ngữ.

  – thì `->` quen hệ từ để nối.

  – anh bạn ấy `->` chủ ngữ.

  – không thể làm gì được cả `->` vị ngữ.

  `4.` Làm nhân viên, ở mức lương cao thế mới là lý tưởng chứ.

  – Làm nhân viên `->` khởi ngữ.

  – ở mức lương cao thế `->` chủ ngữ.

  – mới là lý tưởng chứ `->` vị ngữ.

  `5`. Còn tôi, tôi không thể làm được gì hơn nữa.

  – Còn tôi `->` khởi ngữ.

  – tôi `->` chủ ngữ.

  – không thể làm được gì hơn nữa `->` vị ngữ.

  `6.` Quyển truyện này, tôi đọc từ lâu rồi.

  – Quyển truyện này `->` khởi ngữ.

  – tôi `->` chủ ngữ.

  – đọc từ lâu rồi `->` vị ngữ.

  `7.` Đi chơi, tôi hăng hái lắm.

  – Đi chơi `->` khởi ngữ.

  – tôi `->` chủ ngữ.

  – hăng hái lắm `->` vị ngữ.

  `8.` Đối với chúng ta, gia đình là một thứ rất quan trọng.

  – Đối với chúng ta `->` khởi ngữ.

  – gia đình `->` chủ ngữ.

  – là một thứ rất quan trọng `->` vị ngữ.

  `9.` Về môn toán, bạn Nhi là người học giỏi nhất.

  – Về môn toán `->` khởi ngữ.

  – bạn Nhi `->` chủ ngữ.

  – là người học giỏi nhất `->` vị ngữ.

  `10.` Một mình anh ấy thì ai sẽ nấu cơm.

  – Một mình anh ấy `->` khởi ngữ.

  – thì `->` quan hệ từ nối.

  – ai `->` chủ ngữ.

  – sẽ nấu cơm `->` vị ngữ.

  #Chúc bạn học tốt !

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )