Hãy giúp mình làm đầy đủ, chi tiết 5 câu với!Có đầy đủ quy tắc khảo sát và vẽ đồ thị hàm số nhé!

Question

Hãy giúp mình làm đầy đủ, chi tiết 5 câu với!Có đầy đủ quy tắc khảo sát và vẽ đồ thị hàm số nhé!
hay-giup-minh-lam-day-du-chi-tiet-5-cau-voi-co-day-du-quy-tac-khao-sat-va-ve-do-thi-ham-so-nhe

0
Khang Minh 1 year 2020-10-30T00:09:40+00:00 0 Answers 21 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )