Hãy giúp con trai tôi giải bài toán này Cảm ơn các bạn

Question

Hãy giúp con trai tôi giải bài toán này
Cảm ơn các bạn
hay-giup-con-trai-toi-giai-bai-toan-nay-cam-on-cac-ban

in progress 0
Kiệt Gia 1 year 2020-10-31T02:13:28+00:00 2 Answers 93 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T02:14:44+00:00

  Đáp án:

   A=-1

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  A = \left[ {\dfrac{{\sqrt y }}{{\sqrt x \left( {\sqrt x  – \sqrt y } \right)}} + \dfrac{{\sqrt x }}{{\sqrt y \left( {\sqrt y  – \sqrt x } \right)}}} \right].\dfrac{{\sqrt {xy} }}{{\sqrt x  + \sqrt y }}\\
   = \left[ {\dfrac{{\sqrt y }}{{\sqrt x \left( {\sqrt x  – \sqrt y } \right)}} – \dfrac{{\sqrt x }}{{\sqrt y \left( {\sqrt x  – \sqrt y } \right)}}} \right].\dfrac{{\sqrt {xy} }}{{\sqrt x  + \sqrt y }}\\
   = \left[ {\dfrac{{y – x}}{{\sqrt {xy} \left( {\sqrt x  – \sqrt y } \right)}}} \right].\dfrac{{\sqrt {xy} }}{{\sqrt x  + \sqrt y }}\\
   = \dfrac{{y – x}}{{\left( {\sqrt x  – \sqrt y } \right)\left( {\sqrt x  + \sqrt y } \right)}}\\
   = \dfrac{{ – \left( {x – y} \right)}}{{x – y}} =  – 1
  \end{array}\)

  0
  2020-10-31T02:15:20+00:00

  Lời giải như trong hình.

  ????

   

  hay-giup-con-trai-toi-giai-bai-toan-nay-cam-on-cac-ban

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )