Hãy giải câu đố sau và xét từ quả được dùng với nghĩa gốc hay nghĩa chuyển. Quả gì không mọc từ cây lại cho cây mõ đó đây ngàn trùng không thơm nhưng

Question

Hãy giải câu đố sau và xét từ quả được dùng với nghĩa gốc hay nghĩa chuyển. Quả gì không mọc từ cây lại cho cây mõ đó đây ngàn trùng không thơm nhưng biết quay vòng không ăn nhưng khắp bốn phương sống nhờ

in progress 0
Thái Dương 7 months 2021-07-05T14:57:55+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T14:59:08+00:00

  $\text{Quả đất nhé ⇔ Trái đất, đây là nghĩa chuyển của danh từ quả}$

  0
  2021-07-05T14:59:28+00:00

  Trả lời : Quả đất

  Quả ở đây được dùng với nghĩa chuyển.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )