hãy ghi vào giấy dàn ý em sẽ viết theo yêu cầu của đề tập làm văn “kể câu chuyện thánh gióng = lời kể của em ” dàn ý đầy đủ tb mb và kb nha ( dàn ý nh

Question

hãy ghi vào giấy dàn ý em sẽ viết theo yêu cầu của đề tập làm văn “kể câu chuyện thánh gióng = lời kể của em ” dàn ý đầy đủ tb mb và kb nha ( dàn ý nha) đừng có nhầm đó .

in progress 0
Hồng Cúc 2 weeks 2021-08-31T23:31:32+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T23:33:16+00:00

  dàn ý

  mở bài : giới thiệu chung về câu truyện thánh gióng

  thân bài : kể lại câu truyện đó bằng lời kể của em

  thánh gióng đã ra đời như thế nào?

  thánh gióng lớn lên như thế nào ? 

  khi nước gặp hoạn nạn thì thánh gióng như thees nào ?

  thánh gióng đã đánh giặc như thế nào ? 

  khi đánh giặc xong thì gióng đã đi đâu ?

  nhà vua đã làm gì để tưởng nhớ công ơn của gióng ? 

  kết bài : nêu cảm nghĩ của em về nhân vật thánh gióng và em rút ra được bài học gì ?  

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )