hãy gạch chân và chữa lỗi về từ ngũ trong câu sau: – khi ra trại giam, anh ấy vẫn tự tin đến phút trót lọt – nhưng học sinh lớp khác sẽ hiểu sai các v

Question

hãy gạch chân và chữa lỗi về từ ngũ trong câu sau:
– khi ra trại giam, anh ấy vẫn tự tin đến phút trót lọt
– nhưng học sinh lớp khác sẽ hiểu sai các vấn đề mà lớp ta truyền tụng trong giờ sinh hoạt trường

in progress 0
Hồng Cúc 7 months 2021-06-14T15:43:12+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-14T15:44:42+00:00

                                                                    Bài làm 

                    Lỗi sai trong những câu sau :

  `+` Khi ra trại giam , anh ấy vẫn tự tin đến phút trót lọt

              Sửa lại : phút trót lọt `->` phút chót

  `+` Nhưng học sinh lớp khác sẽ hiểu sai các vấn đề mà lớp ta truyền tụng trong giờ sinh hoạt trường

               Sửa lại : truyền tụng `->` truyền thụ ; truyền tải

                                    `#“c“h“i“c“o“n“g“2“8“3“k`

  0
  2021-06-14T15:45:04+00:00

  hãy gạch chân và chữa lỗi về từ ngũ trong câu sau:

  – khi ra trại giam, anh ấy vẫn tự tin đến phút trót lọt

  => sửa lỗi: “trót lọt “thành “chót”

  – nhưng học sinh lớp khác sẽ hiểu sai các vấn đề mà lớp ta truyền tụng trong giờ sinh hoạt trường

  => sửa lỗi: “truyền tụng” thành” truyền tải”

  @Heartfilia-Lucy

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )