Hãy dựng 1 ĐOẠN KỊCH HỘI THOẠI NGẮN, trong đó có sử dụng 1 trong những biện pháp nói quá sau: Nghiêng nước nghiêng thành, dời non lấp biển, lấp biển v

Question

Hãy dựng 1 ĐOẠN KỊCH HỘI THOẠI NGẮN, trong đó có sử dụng 1 trong những biện pháp nói quá sau: Nghiêng nước nghiêng thành, dời non lấp biển, lấp biển vá trời, mình đồng da sắt, nghĩ nát óc.

in progress 0
MichaelMet 6 months 2021-07-23T13:51:51+00:00 1 Answers 43 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T13:53:04+00:00

                                          Bài làm

  Hoa : Mình thấy vẻ đẹp của Mị Nương có thể nghiêng nước nghiêng thành

  Thúy : Ừ ! Vậy thì Sơn Tinh phải chống lại sức mạnh dời non lấp biển và lấp biển vá trời của Thúy Tinh để lấy được Mị Nương khó khăn lắm nhỉ !

  Hoa : Làm được như vậy thì Sơn Tinh chắc cũng là người mình đồng da sắt nhỉ !

  Thúy : Chắc vậy rồi ! À mà bài văn tưởng tượng mà cô ra cho mình mà mình nghĩ nát óc vẫn chưa ra nè ! 

  Hoa : Ừ ! Mình cũng đã nghĩ ra được gì đâu ! Hay mình nghĩ tiếp đi !

  Thúy : Vậy chúng ta làm bài tiếp đi !

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )