hãy đóng vai nhân vật Thánh Gióng kể lại truyện Thánh Gióng

Question

hãy đóng vai nhân vật Thánh Gióng kể lại truyện Thánh Gióng

in progress 0
Philomena 3 months 2021-07-03T17:33:17+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-03T17:34:44+00:00

  Tôi là người đã đánh đuổi giặc Ân ra khỏi bời cõi nước ta 

  Ngày xưa có hai vợ chồng nghèo chưa có con. Một hôm, bà vợ ra đồng thấy dấu chân to liền ướm thử. Về nhà bà vợ có con, 12 tháng bà vợ sinh con. Hồi ấy giặc Ân xâm phạm bờ cõi nước ta. Vua muốn đi tìm người cứu nước. Nghe vậy Tôi nói mẹ mời sứ giã vào 

  Đã tới ngày Tôi xuất trận . Tôi đánh hết lớp này đến lớp khác. Bỗng roi sắt gãy tôi nhổ tre đánh giặc. Khi đánh xong tôi bay về trời 

  Vua và dân làng lập đền thờ tưởng nhớ tôi

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )