Hãy điền số vào ô trống trong bảng sau cho tổng các số trong 3 ô liền nhau bất kì bằng 100 : ….;34:….;…;..;…;…;…;35…

Question

Hãy điền số vào ô trống trong bảng sau cho tổng các số trong 3 ô liền nhau bất kì bằng 100 :
….;34:….;…;..;…;…;…;35…

in progress 0
Khang Minh 1 year 2020-11-29T05:27:56+00:00 2 Answers 119 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-29T05:29:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `31;34;35;31;34;35;31;34;35;31`

  Vì `31+34+35=100`

  0
  2020-11-29T05:29:42+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   31;34;35;31;34;35;31;34;35

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )