hãy đặt câu với câu chết vinh còn hơn sống nhục

Question

hãy đặt câu với câu chết vinh còn hơn sống nhục

in progress 0
RobertKer 2 months 2021-07-03T21:41:58+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-03T21:43:45+00:00

  đặt câu :

  – tôi thà chết để chết vinh còn hơn sống nhục chứ không bao giờ phản bội tổ quốc

  – lão hạc thà chết vinh còn hơn sống nhục, không bao giờ theo bước Binh Tư ( lão hạc)

  hoặc :

  thà chết trong còn hơn sống đục= nghĩa với chết vinh còn hơn sống nhục

  0
  2021-07-03T21:43:50+00:00

  Tôi thà chết còn hơn sống với sự nhục nhã này

  -Tôi không cần sống và mang trong mình nỗi nhục này

  XIN HAY NHẤT

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )