Hãy đặt các dấu câu hợp lí : tôi đi chơi cùng bạn gái bu theo bạn tôi mà tôi không biết thế nào là đi chơi bạn tôi nói về người bạn mặt dày như cuôn

Question

Hãy đặt các dấu câu hợp lí : tôi đi chơi cùng bạn gái bu theo bạn tôi mà tôi không biết thế nào là đi chơi bạn tôi nói về người bạn mặt dày như cuôn sách.

in progress 0
Neala 5 months 2021-08-25T07:40:51+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T07:41:54+00:00

  “Tôi đi chơi cùng bạn gái, bu theo bạn tôi mà tôi không biết thế nào là đi chơi”- bạn tôi nói về người bạn mặt dày như cuôn sách.

  0
  2021-08-25T07:41:56+00:00

  Tôi đi chơi cùng bạn, gái bu theo bạn tôi .Mà tôi không biết thế nào là đi chơi, bạn tôi nói về người bạn ,mặt dày như cuốn sách.

  Chắc thế!!????

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )