Hãy cho em lí do và sửa bài làm thế nào để thống nhất bài văn

Question

Hãy cho em lí do và sửa bài làm thế nào để thống nhất bài văn
hay-cho-em-li-do-va-sua-bai-lam-the-nao-de-thong-nhat-bai-van

in progress 0
Helga 5 months 2021-08-24T04:12:02+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T04:13:28+00:00

  $\text{bạn hãy viết làm sao cho đầu bài viết nó có}$

  $\text{liên quan tới nhau dừng có dời dạc}$

  $\text{như … giờ chúng ta… thành… giờ em…và bỏ}$

  $\text{còn những chữ cô giáo cậu gạch thì bỏ đi cho}$

  $\text{bài văn hay hơn nhé!}$

  $\text{chữ “chứ” ở cuối bài đi nhé!}$

  0
  2021-08-24T04:13:29+00:00

  @Meo_

  *** Mình nghĩ bài bạn chưa thống nhất là vì phần mở bài của bạn không nêu ra ý chính của cả bài văn.

  _ Bạn nên sửa lại phần mở bài là không nên ghi câu cuối bởi câu cuối phần mở bài chưa được hay cho lắm và nó bị rời rạc với các câu khác.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )