Hãy cho bt ai là người sáng tạo mẫu huy hiệu Đoàn và ai là người duyệt mẫu huy hiệu đó?

Question

Hãy cho bt ai là người sáng tạo mẫu huy hiệu Đoàn và ai là người duyệt mẫu huy hiệu đó?
hay-cho-bt-ai-la-nguoi-sang-tao-mau-huy-hieu-doan-va-ai-la-nguoi-duyet-mau-huy-hieu-do

in progress 0
Thu Hương 8 months 2021-05-29T00:14:03+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-29T00:15:05+00:00

  hoa si Huynh Van Thuan va hoa si Ton Duc Luong duoc doan giao trach nhiem sang tac mau huy hieu doan.

  Bac Ho la nguoi duyet.

  minh viet hoi kho hieu mong ban nhan

  neu duoc thi cho minh xin vote5 and ctlhn

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )