Hãy cho biết những câu sau mắc lỗi gì ? a) Hôm nay vui thật . b) Trong lớp em , các bạn thường ăn quà vật tự tiên nên cô giáo thường nhắc nhở c) Yế

Question

Hãy cho biết những câu sau mắc lỗi gì ?
a) Hôm nay vui thật .
b) Trong lớp em , các bạn thường ăn quà vật tự tiên nên cô giáo thường nhắc nhở
c) Yếu điểm của bạn ấy là thiếu tự tin khi nói trước đám đông .
d) Hè này , lớp em đi tham quan viện bảo tàng .

in progress 0
Hải Đăng 2 months 2021-07-03T23:25:09+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-03T23:26:26+00:00

  a) thiếu chủ ngữ, thếu “!”

  b) dùng sai”tự tiện”

  c) thay yếu điểm thành nhược điểm

  d) thêm được sau lớp em

  0
  2021-07-03T23:27:08+00:00

  a) Câu a mắc lỗi dùng sai dấu , “hôm nay vui thật ” là câu cảm thán phải dùng dấu “!”

  ⇒ Sửa lại : Hôm nay vui thật !

  b) Câu b mắc lỗi viết sai từ ” quà vật ” với ” tự tiên ” 

  ⇒ Sửa lại : Trong lớp em , các bạn thường ăn quà vặt tự tiện nên cô giáo thường nhắc nhở.

  c) Câu c mắc lỗi hiểu sai nghĩa của từ ” Yếu điểm ” : là điểm quan trọng

  ⇒ Sửa lại : Nhược điểm của bạn ấy là thiếu tự tin khi nói trước đám đông.

  d) Câu d mắc lỗi phải có thời gian kèm vào thì câu mới hoàn chỉnh 

  ⇒ Sửa lại : Hè này , lớp em sẽ đi tham quan viện bảo tàng.

  $\text{Xin câu trả lời hay nhất về cho nhóm }$

  $@Diamonds$ 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )