Hãy cho biết nghĩa đen và nghĩa bóng của các thành ngữ sau: 1. Ăn đến nơi, làm đến chốn 2. Ăn cho nên đọi, nói cho nên lời 3, Rừng vàng biển bạc 4.

Question

Hãy cho biết nghĩa đen và nghĩa bóng của các thành ngữ sau:
1. Ăn đến nơi, làm đến chốn
2. Ăn cho nên đọi, nói cho nên lời
3, Rừng vàng biển bạc
4. Nhường cơm sẻ áo
5. Ếch ngồi đáy giếng

in progress 0
Sigridomena 1 week 2021-07-22T21:02:28+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T21:03:56+00:00

  1. Ăn đến nơi, làm đến chốn

  ⇒ Nghĩa bóng: Ý nói làm việc gì phải làm cho trọn vẹn, không bỏ dở giữa chừng công việc được giao, quyết tâm hoàn thành.

  ⇒ Nghĩa đen: Đi phải đến nơi mình cần phải đến, làm phải làm hết việc phải làm không bỏ dở giữa chừng

  2. Ăn cho nên đọi, nói cho nên lời

  ⇒ Nghĩa bóng: Câu thành ngữ chỉ sự khéo léo trong việc ăn nói, biết cách xử sự sao cho đẹp và phù hợp.

  ⇒ Nghĩa đen: Ăn thì cho nên đọi, nói thì cho nên lời, phải nói có ý nghĩa

  3, Rừng vàng biển bạc

  ⇒ Nghĩa đen: Rừng quý như vàng, biển quý như bạc cả hai đều quý giá và đều cần phải bảo vệ

  ⇒ Nghĩa bóng:  Nhắc nhở chúng ta về ý thức giữ gìn, bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá

  4. Nhường cơm sẻ áo

  ⇒ Nghĩa đen: Ăn cơm thì phải biết nhường nhịn, có áo mặc thì cũng cần phải chia sẻ

  ⇒ Nghĩa bóng: Giúp đỡ, chia sẻ cho nhau những khó khăn, hoạn nạn.

  5. Ếch ngồi đáy giếng

  ⇒ Nghĩa bóng: Ý nói một người ràng tầm nhìn thì hạn hẹp mà luôn luôn tỏ ra thông thái và biết tất cả mọi thứ, coi thường mọi thứ xung quanh

  ⇒ Nghĩa đen: Từ dưới đáy giếng nhìn lên  ếch ta chỉ nhìn thấy khoảng trời bé bằng cái vung, tất cả vũ trụ chỉ có vậy, vì thế  ếch tự coi mình là chúa tể.

  0
  2021-07-22T21:04:07+00:00

  Ăn đến nơi, làm đến chốn: (làm việc gì) rất cẩn thận, đầy đủ, chu đáo.

  Ăn cho nên đọi, nói cho nên lời: chỉ sự vụng về trong việc ăn nói, không biết cách xử sự sao cho đẹp và phù hợp.

  Rừng vàng biển bạc: rừng quý như vàng, biển quý như bạc. Rừng và biển cung cấp cho ta nhiều thứ. Qua đó, câu thành ngữ đưa ra lời khuyên phải bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên này. Không phá hủy và làm ảnh hưởng đến chúng.

  Nhường cơm sẻ áo: giúp đỡ, san sẻ cho nhau những thứ tối cần thiết cho đời sống khi thiếu thốn, khó khăn.

  Ếch ngồi đáy giếng: người luôn coi mình là nhất, không xem ai ra gì.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )