Hãy cho biết mối quan hệ giữa dân số và đời sống xã hội

Question

Hãy cho biết mối quan hệ giữa dân số và đời sống xã hội

in progress 0
Amity 2 weeks 2021-07-19T23:15:39+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T23:17:22+00:00

                               Dân số có vai trò rất quan trọng đối với đời sống xã hội.

  Con người là sản phẩm cao quý nhất và tinh túy nhất của tự nhiên là động lực sản xuất ra của cải vật chất, tinh thần và cũng là người hưởng thụ những sản phẩm làm ra.

  Dân số đông thì sức lao động nhiều (lao động thủ công), sản xuất nhiều của cải vật chất và cũng tiêu thụ nhiều của cải hơn. Dân số quá thấp thì sức lao động không đủ, không thể có tồn tại và phát triển xã hội.

                                          CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!

  0
  2021-07-19T23:17:25+00:00

  Mối quan hệ giữa dân số và đời sống xã hội: là 1 mối quan hệ rất chặt chẽ, có sự liên hệ với nhau và có sự đối nghịch nhau.

  Sự gia tăng dân số và phát triển kinh tế có mối quan hệ chặt chẽ và tác động qua lại với nhau. Khi xem xét mối quan hệ của dân số và kinh tế, chúng ta không nên chỉ căn cứ vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của một quốc gia mà chỉ tiêu quan trọng phản ánh mối quan hệ này đó là tỉ lệ gia tăng GDP/người hoặc GNI/người. Người ta đã chứng minh được quan hệ giữa gia tăng dân số và phát triển kinh tế như sau:

  Tỉ lệ gia tăng GDP/người = tỉ lệ gia tăng GDP – tỉ suất gia tăng dân số.

  Qua công thức trên ta thấy một quốc gia muốn có sự cải thiện về GDP/người thì phải thúc đẩy tăng trưởng GDP cao hơn tốc độ gia tăng dân số hoặc phải giảm tỉ suất gia tăng dân số.Tuy nhiên, một thực tế đặt ra rằng hầu hết tất cả các quốc gia có tốc độ gia tăng dân số chậm lại là các nước phát triển và có tăng trưởng kinh tế cao, ngược lại các quốc gia có gia tăng dân số cao thì có tốc độ tăng GDP/người giảm.

  #Juunian (Juu)

  @Good_luck

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )