hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số có tổng tử số và mẫu số bằng 100

Question

hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số có tổng tử số và mẫu số bằng 100

in progress 0
Sapo 1 year 2020-11-01T01:07:08+00:00 2 Answers 128 views 0

Answers ( )

  1
  2020-11-01T01:08:43+00:00

  Đáp án:

  Có tất cả `9` phân số.

  Các phân số đó là : `1/100;2/50;100/1;50/2;4/25;25/4;5/20;20/5;10/10`

  Giải thích các bước giải:

  Ta thấy sẽ có những cặp có tích của chúng bằng `100` là :

  `1` và `100 `

  `2` và `50`

  `4` và `25`

  `5` và `20`

  `10` và `10`

  `⇒`Các cặp trừ cặp `10` và `10` đều phân tích được thành `2` phân số nhưng chỉ có riêng cặp `10` và `10` là phân tích được `1` phân số.

  Ta tìm được số phân số là :

  `4×2+1=9`(phân số )

  Các phân số đó là : `1/100;2/50;100/1;50/2;4/25;25/4;5/20;20/5;10/10`

  0
  2020-11-01T01:08:54+00:00

  Ta có: 100 = 0 + 100 = 1 + 99 = 2 + 98 = ….. = 99 + 1 = 100 + 0

  => Mẫu số sẽ lần lượt là 0 đến 99(vì không có phân số $\frac{100}{0}$

  Có thể tạo ra được tất cả phân số là: (99 – 0) : 1 + 1 = 100(phân số)

  Chúc học tốt!!!

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )