Hãy chỉ ra biện pháp nghệ thuật và nêu tác dụng Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trương giang

Question

Hãy chỉ ra biện pháp nghệ thuật và nêu tác dụng
Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã
Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trương giang

in progress 0
Thành Công 8 months 2021-06-26T10:18:30+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-26T10:19:56+00:00

  BPTT: 

  – So sánh: Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã

  -> Tác dụng: Tăng sức gợi hình gợi tả cho đoạn thơ đồng thời cho ta thấy được sức mạnh của con thuyền

  – Những động từ mạnh: hăng, phăng, vượt

  -> Tác dụng: vẽ lên hình ảnh con thuyền đầy khí thế khi ra khơi, đón biển bằng tất cả sức mạnh, sẵn sàng vượt lên trên thách thức của biển khơi

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )