Hàm số y=cosx tuần hoàn với chu kì

Question

Hàm số y=cosx tuần hoàn với chu kì

in progress 0
Neala 1 year 2020-11-11T14:34:29+00:00 2 Answers 156 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-11T14:35:29+00:00

  Hàm số $y=\cos x$ tuần hoàn với chu kì $T=2\pi$ 

  $f(x)=\cos x=\cos (x+2\pi)$

  $\to f(x)=f(x+T)$

  0
  2020-11-11T14:35:49+00:00

  Hàm số `y = cos x` tuần hoàn với chu kì `2pi`

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )