Hàm số nào dưới đây là hàm số chẵn: A- y=sin3x B- y=x*cosx C- y= cosx*tan2x D- y= tanx/sinx giải thích hộ mk lu

Question

Hàm số nào dưới đây là hàm số chẵn:
A- y=sin3x B- y=x*cosx C- y= cosx*tan2x D- y= tanx/sinx
giải thích hộ mk luôn nhé. Thanks mn trước nheng
< mình sẽ cho 5 sao >

in progress 0
Hưng Khoa 1 year 2020-10-31T09:07:46+00:00 1 Answers 135 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T09:09:23+00:00

  Đáp án:

   d. Hàm số chẵn

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a.y\left( { – x} \right) = \sin \left( { – 3x} \right) =  – \sin 3x =  – y\left( x \right)\\
   \to lẻ\\
  b.y\left( { – x} \right) = \left( { – x} \right).\cos \left( { – x} \right) =  – x.\cos x =  – y\left( x \right)\\
   \to lẻ\\
  c.y\left( { – x} \right) = \cos \left( { – x} \right).\tan \left( { – 2x} \right)\\
   =  – \cos x.\tan 2x =  – y\left( x \right)\\
   \to lẻ\\
  d.y\left( { – x} \right) = \dfrac{{\tan \left( { – x} \right)}}{{\sin \left( { – x} \right)}} = \dfrac{{ – \tan x}}{{ – \sin x}} = \dfrac{{\tan x}}{{\sin x}} = y\left( x \right)\\
   \to chẵn
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )