Hàm số căn 2x+o là chẵn hay lẻ

Question

Hàm số căn 2x+o là chẵn hay lẻ

in progress 0
Acacia 1 year 2020-11-27T07:46:01+00:00 2 Answers 60 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T07:47:20+00:00

  Đặt $f(x)=\sqrt[]{2x+9}$

  Có $f(-x)=\sqrt[]{2.(-x)+9}=\sqrt[]{-2x+9}$

  Vì $f(x) \neq f(-x)$ nên hàm số đã cho không chẵn không lẻ 

   

  0
  2020-11-27T07:47:54+00:00

  Đặt f(x)=√2x+9                                                                                                               Có f(−x)=√2.(−x)+9=√−2x+9

  Vì f(x)≠f(−x)

   chúc bạn học tốt nha

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )