HAi số tự nhiên a và 2a đều có tổng các chữ số bằng k . Chứng minh rằng a chia hết cho 9

Question

HAi số tự nhiên a và 2a đều có tổng các chữ số bằng k . Chứng minh rằng a chia hết cho 9

in progress 0
Adela 1 year 2020-11-16T04:50:35+00:00 1 Answers 89 views 0

Answers ( )

  1
  2020-11-16T04:52:24+00:00

  ta biết rằng một số và tổng các chữ số của nó có cùng số dư trong phép chia cho 9,do đó hiệu của chúng chia hết cho 9

  vậy:2a-k chia hết cho 9

  và:a-k chia hết cho 9

  ⇒(2a-k)-(a-k) chia hết cho 9

  kết luận : a chia hết cho 9

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )