hai nguồn cảm hứng lớn làm nên những giá trị đặc sắc của văn học trung đại Việt Nam là gì? – ngắn gọn chỉ có 2 cái gạch đầu dòng là xong (nhưng ko bt)

Question

hai nguồn cảm hứng lớn làm nên những giá trị đặc sắc của văn học trung đại Việt Nam là gì?
– ngắn gọn chỉ có 2 cái gạch đầu dòng là xong (nhưng ko bt)

in progress 0
Huyền Thanh 9 months 2021-04-25T02:08:29+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-25T02:09:49+00:00

  – nguồn cảm hứng yêu nước và nhân đạo

  0
  2021-04-25T02:10:17+00:00

  – Hai nguồn cảm hứng lớn làm nên những giá trị đặc sắc của văn học trung đại Việt Nam là:

  + Cảm hứng yêu nước

  + Cảm hứng nhân đạo

  → Hai nguồn cảm hứng này có những biểu hiện phong phú, da dạng, mang dấu ấn của từng thời lịch sử và bản sắc của từng tác giả

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )