hai người đi bộ ngược chiều nhau từ 2 địa điểm A và B cách nhau 18 km đẻ gặp nhau.Vận tốc của người đi từ A là 4km/giờ.Vận tốc của người đi từ B là 5k

Question

hai người đi bộ ngược chiều nhau từ 2 địa điểm A và B cách nhau 18 km đẻ gặp nhau.Vận tốc của người đi từ A là 4km/giờ.Vận tốc của người đi từ B là 5km/giờ.Hỏi sau mấy giờ họ gặp nhau?Khi gặp nhau người đi từ A cách B bao nhiêu km

in progress 0
Nho 8 months 2021-05-14T01:26:01+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-14T01:27:17+00:00

     Thời gian họ gặp nhau là :

        18 : ( 4 + 5 ) = 2 ( giờ )

    Khi gặp nhau thì người đi từ A đã đi được là :

       4 x 2 = 8 ( km ) 

    Khi gặp nhau thì người đi từ A cách B là :

       18 – 8 = 10 ( km ) 

                    Đáp số : …….

  0
  2021-05-14T01:27:31+00:00

  Sau mỗi giờ hai người đi được :

  5 + 4 = 9 ( km )

  Sau số giờ thì hai người gặp nhau là :

  18 : 9 = 2 ( giờ )

  Khi gặp nhau người đi từ A cách B số ki-lô-mét là :

  18 – ( 4 x 2 ) = 10 ( km )

                      Đáp số : Sau 2 giờ hai người gặp nhau , khi đó người đi từ A cách B 10km

  Mik xin hay nhất ạ !

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )