Hai người cùng làm một công việc thì 4 giờ xong. Nếu mỗi người làm riêng thì thời gian người thứ nhất làm xong ít hơn người thứ hai là 6 giờ. Tính thờ

Question

Hai người cùng làm một công việc thì 4 giờ xong. Nếu mỗi người làm riêng thì thời gian người thứ nhất làm xong ít hơn người thứ hai là 6 giờ. Tính thời gian mỗi người làm riêng xong công việc đó.

in progress 0
Doris 2 tháng 2021-04-20T10:53:47+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi thời gian làm một mình để xong công việc của đội thứ nhất là x (giờ)

        thời gian làm một mình để xong công việc của đội thứ hai là y( giờ)

                (x,y>0) 

  Nếu mỗi đội làm một mình xong công việc thì đội thứ nhất làm ít thời gian hơn đội thứ hai 6 giờ nên ta có:

  y=x+6 (1)

  Nếu làm một mình thì trong 1 giờ đội thứ nhất làm được   công việc

                                                          đội thứ hai làm được  công việc

  Nếu hai đội cùng làm thì 1 giờ làm được số phần công việc là  công việc.

  Nếu làm chung thì 4 giờ xong công việc nên ta có: 

  (2)

  Từ (1)(và (2) ta có hệ phương trình: 

  <=> 4(x+6+x)=x(x+6)

  ⇒x2−2x−24=0

  ⇒(x+4)(x−6)

  <=> x=−4<0 (loại)

  hoặc  (nhận) <=>

  Vậy nếu mỗi đội làm riêng thì đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 6 giờ và đội thứ hai hoàn thành trong 12 giờ. 

  яσѕєиу

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )