Hai kho gạo chứa tất cả 1 tấn 500 kg gạo.Kho thứ nhất ít hơn kho thứ hai 136 kg gạo .Tính số kg gạo của mỗi kho

Question

Hai kho gạo chứa tất cả 1 tấn 500 kg gạo.Kho thứ nhất ít hơn kho thứ hai 136 kg gạo .Tính số kg gạo của mỗi kho

in progress 0
Huy Gia 9 months 2020-11-01T07:31:58+00:00 2 Answers 94 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-01T07:33:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Đổi : 1 tấn 500 kg = 1500 kg

  Kho thứ nhất có số kg gạo là:

    ( 1500 – 136 ) : 2 = 682 ( kg )

  Kho thứ hai có số kg gạo là : 

    1500 – 682 = 818 ( kg )

     Đáp số: kho thứ nhất : 682 kg 

                    kho thứ hai: 818 kg

  `Chúc` `Bạn` `Học` `Tốt`

  0
  2020-11-01T07:33:42+00:00

  Đáp án: Số gạo kho thứ nhất là 682 kg gạo

               Số gạo kho thứ hai là 818 kg gạo

   Giải thích các bước giải:

  Đổi 1 tấn 500 kg = 1500 kg

  Ta có sơ đồ sau :

  Số gạo kho thứ nhất : |——————————| 136 kg      ( Tổng : 1500 kg )

  Số gạo kho thứ hai   :  |——————————|———| 

  Số gạo kho thứ nhất là :

      ( 1500 – 136 ) : 2 = 682 ( kg gạo )

  Số gạo kho thứ hai là :

      682 + 136 = 818 ( kg gạo )

                      Đáp số : Số gạo kho thứ nhất là 682 kg gạo

                                    Số gạo kho thứ hai là 818 kg gạo

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )