Hai đường thẳng CD và EF cắt nhau tại O tạo thành bốn góc không có điểm trong chung. Biết tổng của ba trong bốn góc ấy bằng 300 độ. Tính số đo của bốn

Question

Hai đường thẳng CD và EF cắt nhau tại O tạo thành bốn góc không có điểm trong chung. Biết tổng của ba trong bốn góc ấy bằng 300 độ. Tính số đo của bốn góc nói trên ( cho biết COE < COF)
K cần vẽ hình, chỉ cần lời giải

in progress 0
Hưng Khoa 8 tháng 2020-10-15T20:58:08+00:00 1 Answers 71 views 0

Answers ( )

 1. Theo đề ta có tổng của $3$ trong $4$ góc là $300^o$

  Mà tổng $4$ góc là $360^o$

  Nếu giả sử `3` góc có tổng là `300^o` là: $\widehat{FOC}, \widehat{EOC}, \widehat{EOD}$

  Thì $\widehat{FOD} = 360 – 300 = 60^o$

  Mà $\widehat{FOD}$ đối đỉnh với $\widehat{EOC}$(2 góc đối đỉnh thì bằng nhau):

  $⇒ FOD = EOC = 60^o$

  Vậy tổng $\widehat{COF}$ và $\widehat{EOD}$ là:

  $360 – (60 × 2) = 240^o$

  Mà $\widehat{COF}$ đối đỉnh với $\widehat{EOD}$(2 góc đối đỉnh thì bằng nhau)

  $240 : 2 = 120^o$

  Vậy: $COF = EOD = 120^o$

  $FOD = EOC = 60^o$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )