hai bố con nhà bạn Việt cùng về quê bằng xe máy.Việt khởi hành lúc 5h sáng, Bố của Việt khởi hành lúc 6h sáng, với vận tốc nhanh hơn vận tốc của Việt

Question

hai bố con nhà bạn Việt cùng về quê bằng xe máy.Việt khởi hành lúc 5h sáng, Bố của Việt khởi hành lúc 6h sáng, với vận tốc nhanh hơn vận tốc của Việt là 10Km/h. Cả hai cùng đến quê lúc 10h.Tính quãng đường từ nhà về quê.(Biết cả hai bố con cùng đi một con đường từ nhà về quê)

in progress 0
Thu Thủy 2 tháng 2021-05-06T15:39:42+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   200 km

  Giải thích các bước giải:

     Gọi quãng đường là : x(km)(x>0)

  →Vận tốc con là : (km/h)   (vì 10h-5h=5h)

  →Vận tốc bố là :  (km/h)

   vận tốc nhanh hơn vận tốc của Việt là 10km/h

    + 10 = 

  →x=200 (thỏa mãn)

  Vậy quãng đường từ nhà về quê là 200 km

 2. Đáp án:

  `200km`

  Giải thích các bước giải:

  Thời gian Việt đi là `10-5=5(h)`

  Thời gian bố Việt đi là `10-6=4(h)`

  Gọi quãng đường từ nhà về quê là `x(x>0;km)`

  Vận tốc của Việt là: `x/5(km//h)`

  Vận tốc của bố Việt là: `x/4(km//h)`

  Vì vận tốc của bố nhanh vận tốc của Việt là `10km//h` nên ta có phương trình:

  `x/5+10=x/4`

  `<=>1/5x+10=1/4x`

  `<=>1/5x-1/4x=-10`

  `<=>-1/20x=-10`

  `<=>x=200`

  Vậy quãng đường từ nhà về quê dài `200km`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )