Hai bài thơ Cảnh khuya và Rằm tháng giêng gợi cho em những cảm nghĩ gì về Bác và thơ của Bác

Question

Hai bài thơ Cảnh khuya và Rằm tháng giêng gợi cho em những cảm nghĩ gì về Bác và thơ của Bác

in progress 0
Xavia 1 week 2021-07-22T20:23:22+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T20:24:42+00:00

     Theo mk nhó

    Cảm nghĩ của mk về Bác:  là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc và cách mạng Việt Nam.  Người đã lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội 

     Cảm nghĩ của em về thơ của Bác : bài thơ của Bác thể hiện tình cảm với thiên nhiên, tâm hồn nhạy cảm, lòng yêu nước sâu lặng và phong thái ung dung,  lạc quan của Bác.

  0
  2021-07-22T20:24:45+00:00

  Bác là một người có tình yêu nước sâu đậm,lo lắng cho vận mệnh đất nước,mong muốn đất nước được độc lập tự do.Yêu dân tộc.Bác đã khéo léo khi sử dụng một địa điểm một không gian đẹp để sáng tác ra bài thơ.Những câu nói trong bài thơ đều là cảm xúc thật và hoàn toàn có ẩn dụ trong từ câu chữ,câu thơ.Hai bài thơ còn có sử dụng biện pháp nghệ thuật là điệp từ

  #Học tốt

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )