h) Hình 28e mô phỏng các tuyến phố và một góc giữa hai phố trong số các phố đó. Người ta đo và biết được tổng của các góc α, β, γ bằng 3600. Khi đó, b

Question

h) Hình 28e mô phỏng các tuyến phố và một góc giữa hai phố trong số các phố đó. Người ta đo và biết được tổng của các góc α, β, γ bằng 3600. Khi đó, bạn Bình cho rằng Ax // By. Theo em, bạn Bình nói đúng hay sai? Tại sao?
h-hinh-28e-mo-phong-cac-tuyen-pho-va-mot-goc-giua-hai-pho-trong-so-cac-pho-do-nguoi-ta-do-va-bie

0
Latifah 10 months 2020-11-21T07:40:17+00:00 0 Answers 27 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )