gọi A là tập hợp gồm các số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau được lập từ tập E={ 0;1;2;3;4;5} . Chọn ngẫu nhiên 2 phần tử của A . Tính xác suất sao cho

Question

gọi A là tập hợp gồm các số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau được lập từ tập E={ 0;1;2;3;4;5} . Chọn ngẫu nhiên 2 phần tử của A . Tính xác suất sao cho
a )chọn được 2 số chia hết cho 5
b) chọn được ít nhất 1 số chia hết cho 6

in progress 0
Tài Đức 1 year 2020-11-03T10:26:50+00:00 2 Answers 63 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-03T10:28:49+00:00

  Số các số có 5 chữ số khác nhau lập từ E là: 5.5.4.3.2= 600

  a) Số chia hết cho 5 có 2 trường hợp:

  +) Có tận cùng là 0: có $A_5^4 = 120$ số

  +) Có tận cùng là 5: có 4.4.3.2= 96 số

  Vậy có 120+96=216 số chia hết cho 5

  Xác suất chọn được 2 số chia hết cho 5 là: 

  $P = \dfrac{{C_{216}^2}}{{C_{600}^2}} = \dfrac{{387}}{{2995}} = 0,129$

  b)

  Số chia hết cho 6 thì chia hết cho 2 và 3

  Có tổng 6 số = 15 chia hết cho 3

  Nên để tổng 5 chữ số chia hết cho 3 thì chỉ có thể bớt đi số 0 hoặc 3

  +) Nếu bớt số 0 thì còn 1,2,3,4,5; chọn chữ số chẵn đơn vị có 2 cách, vậy có:

  $C_2^1.4! = 48$ số

  +) Bớt số 3; chọn chữ số chẵn đơn vị có: 3 cách, vậy có:

  $C_3^1.4! – C_2^1.4! = 24$ (trừ trường hợp số 0 đứng đầu)

  Vậy có: 48+24=72 số chia hết cho 6

  $ \Rightarrow P = \dfrac{{C_{72}^2}}{{C_{600}^2}} = 0,014$

  0
  2020-11-03T10:28:57+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo tính tổng các chữ số gồm 5 chữ số được lập từ các số 1 2 3 4 5 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )