giups mình với mình cần gấp :(((

Question

giups mình với mình cần gấp :(((
giups-minh-voi-minh-can-gap

0
King 1 year 2020-10-31T02:24:23+00:00 0 Answers 22 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )