giupms mik với mn ơi

Question

giupms mik với mn ơi
giupms-mik-voi-mn-oi

in progress 0
Acacia 1 year 2020-11-10T05:59:54+00:00 1 Answers 57 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-10T06:01:10+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  $2(\sqrt[3]{8+3\sqrt{21}}+\sqrt[3]{8-3\sqrt{21}})$

  $=2\sqrt[3]{8+3\sqrt{21}}+2\sqrt[3]{8-3\sqrt{21}})$

  $=\sqrt[3]{64+24\sqrt{21}}+\sqrt[3]{64-24\sqrt{21}}$

  $=\sqrt[3]{1+3\sqrt{21}+63+21\sqrt{21}}+\sqrt[3]{1-3\sqrt{21}+63-21\sqrt{21}}$

  $=\sqrt[3]{1^3+3.1^2.\sqrt{21}+3.1.(\sqrt{21})^2+(\sqrt{21})^3}+\sqrt[3]{1^3-3.1^2.\sqrt{21}+3.1.(\sqrt{21})^2-(\sqrt{21})^3}$

  $=\sqrt[3]{(1+\sqrt{21})^3}+\sqrt[3]{(1-\sqrt{21})^3}$

  $=1+\sqrt{21}+1\sqrt{21}$

  $=2$

  $⇒\sqrt[3]{8+3\sqrt{21}}+\sqrt[3]{8-3\sqrt{21}}=1$ (đpcm)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )