Giúp vs mng ơi iu nhiều<3

Question

Giúp vs mng ơi iu nhiều<3
giup-vs-mng-oi-iu-nhieu-3

in progress 0
Khoii Minh 8 tháng 2020-11-03T19:15:14+00:00 2 Answers 63 views 0

Answers ( )

 1. 10, D

  11, D

  12,C

  13, D

  14,B(mk ko chắc)

  15,A

  16, A

  Xin câu trả lời hay nhất

   

 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   9. chọnA

  do M, N là trung điểm các cạnh BC và AD nên ta có:

  $\vec{NC}+\vec{MC}=\vec{NC}+\vec{AN}=\vec{AC}$

  10. chọnA

  vì $\vec{NA}=-\vec{NM}$

  11. chọn A .Dựng đường cao AI

  vì $|\vec{AB}-\vec{CA}|=|2\vec{AI}|=2AI=2.\frac{a\sqrt{3}}{2}=\sqrt{3}$

  12.chọnA

  vì $|\vec{OA}-\vec{CB}|=|\vec{CO}-\vec{CB}|=|\vec{BO}|=BO=\frac{a\sqrt{2}}{2}$

  13 . sai đề ( trùng đề với câu 12 và ko có đáp án đúng )

  14.chọnA 

  vì tạo 1 góc 1 góc =90$^o$ nên tính py-ta-go sẽ ra kq

  15.chọnD
  $\vec{AB};\vec{BA};\vec{BB};\vec{AA}$

  16. chọn A

  ——————BuiBao+Học để làm gì ? ——————————–

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )