Giúp vs ạ…Làm bài thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật về tình yêu( không cần đối)

Question

Giúp vs ạ…Làm bài thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật về tình yêu( không cần đối)

in progress 0
Thành Đạt 7 months 2021-07-05T17:04:00+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T17:05:29+00:00

  Cát bụi rồi đây cũng chốn nầy
  Buồn buồn tự hỏi có gì say
  Nhân duyên chỉ thắm lờn tơ nguyệt
  Một kiếp trần ai mộng quá đầy
  Quyến luyến làm chi tình chẳng tỏ
  Mai này cũng hết có gì xây
  Cô đơn quạnh vắng từ xa ấy
  Bóng tối vây quanh đến bủa vây

  0
  2021-07-05T17:05:51+00:00

  Trăng thu toả sáng nhớ xa vut
  Tháng tám chờ trông đến bữa an
  Mẹ dán lồng đèn chơi suốt sáng 
  Cha làm trống ếch đánh quanh nan 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )