Giúp vs ạ e cần gấp Hứa vote 5 sao????

Question

Giúp vs ạ e cần gấp
Hứa vote 5 sao????
giup-vs-a-e-can-gap-hua-vote-5-sao

in progress 0
Sapo 2 years 2020-11-28T23:15:47+00:00 2 Answers 60 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-28T23:17:19+00:00

  Đáp án:

   $a) \sqrt[]{5} + x + \sqrt[]{45} = 0$

  $⇔ x = -\sqrt[]{45} – \sqrt[]{5}$

  $⇔x = -4\sqrt[]{5}$

  Vậy $x=-4\sqrt[]{5}$

  $b) \sqrt[]{2}x – \sqrt[]{8} =0$

  $⇔ \sqrt[]{2}x = \sqrt[]{8}$

  $⇔x = \sqrt[]{8} : \sqrt[]{2}$

  $⇔ x = 2$

  Vậy $x=2$

   

  0
  2020-11-28T23:17:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a)√5 + x + √45=0

  ⇔√5 + x + 3√5=0

  ⇔4√5+x=0

  ⇔x=(-4√5)

  b)√2 . x – √8=0

  ⇔√2.x-2√2=0

  ⇔√2(x-2)=0

  ⇔x-2=0

  ⇔x=2

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )