Giúp với huhuhuuhuhuhu????????????????

Question

Giúp với huhuhuuhuhuhu????????????????
giup-voi-huhuhuuhuhuhu

in progress 0
Hưng Khoa 11 months 2020-10-29T21:33:43+00:00 2 Answers 67 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-29T21:34:49+00:00

  Đáp án:

  d) (x : 7 + 15) . 23 = 391

                x : 7 + 15 = 391 : 23

                x : 7 + 15 = 17

                        x : 7 = 17 – 15

                        x : 7 = 2

                             x = 2 . 7

                      Vậy x = 14

  Cherryết gửi bạn nhé~~

  HỌC TỐT~~

  #NOCOPY

  #NOTHINGISIMPOSSIBLE

  0
  2020-10-29T21:35:38+00:00

  ( x : 7 + 15 ) . 23 = 391

  => x : 7 + 15 = 391 : 23 

  => x : 7 + 15 = 17

  => x : 7 = 17 – 15

  => x : 7 = 2

  => x = 2 . 7 

  => x = 14 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )