giúp với, cần gấp, hứa vote 5 sao: tìm thơ, ca dao, tục ngữ về loài ếch lưỡng cư.

Question

giúp với, cần gấp, hứa vote 5 sao: tìm thơ, ca dao, tục ngữ về loài ếch lưỡng cư.

in progress 0
Ngọc Khuê 6 months 2021-07-30T04:58:25+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T04:59:25+00:00

  Cóc mà không cắn thì thôi
  Hễ cóc đã cắn Thiên Lôi cũng chờn

  Cóc hủi núp bụi tre còi
  Tui không dạm nó, nó đòi lấy tui

  0
  2021-07-30T04:59:47+00:00

  Đáp án:

  ↓↓↓↓↓

  Giải thích các bước giải:

  1.

        Cóc mà không cắn thì thôi
  Hễ cóc đã cắn Thiên Lôi cũng chờn

  2.

        Cóc hủi núp bụi tre còi
  Tui không dạm nó, nó đòi lấy tui

  3.

  Úp chén úp dĩa
  Dĩa ngu dĩa ngốc
  Con cóc cụt đuôi
  Ở bờ ở bụi
  Ai nuôi mày lớn,
  Dạ thưa thầy, con lớn mình ên

  4.

    Cóc kêu dưới rãnh tre ngâm
  Cóc kêu mặc cóc, tre dầm mặc tre

  5.

       Ếch kêu chiều tối dưới mương
  Thiếp an phận thiếp, chỉ thương phần chàng

  6.

        Con ếch ngồi ở trong hang
  Gọi khách đi đàng: Trời nắng có giông

  7.

      Đầu gà má lợn thì chê
  Lấy thằng câu ếch đi rê ao bèo

  CHO XIN HAY NHẤT Ạ!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )