giúp với ạ . cám ơn các bạn

Question

giúp với ạ . cám ơn các bạn
giup-voi-a-cam-on-cac-ban

in progress 0
Amity 8 months 2021-05-07T04:34:57+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-07T04:36:31+00:00

  Đáp án:

   `A=5050`

  `B=99/100`

  Giải thích các bước giải:

  `A=1+2+3+4+5+…+99+100`

  số số hạng là : `(100-1)÷1+1=100` ( số hạng )

  tổng quả dãy số trên là :`(100+1)×100÷2=5050`

  vậy `A=5050`

  ———————

  `B=1/2+1/6+1/12+1/20+1/30+…+1/9900`

  `B=1/1.2+1/2.3+1/3.4+1/4.5+1/5.6+…+1/99.100`

  `B=1-1/2+1/2-1/3+1/3-1/4+1/4-1/5+1/5-1/6+…+1/99-1/100`

  `B=1-(1/2-1/2+1/3-1/3+1/4-1/4+1/5-1/5+1/6-…-1/99+1/100)`

  `B=1-1/100`

  `B=99/100`

  0
  2021-05-07T04:36:45+00:00

  Đáp án:

   —-

  Giải thích các bước giải:

   Bài 5 : Tính

  A=  1  +  2  +  3  +  4  +   5  +…….+   99   +  100

  A=100+  99+  98+  97+   96+……+    2      +1

  2A=101 x 100 = 10100

  A=10100 : 2 = 5050

  B=`1/2`+`1/6`+`1/12`+`1/20`+`1/30`+………+`1/9900`

  B=`1/(1.2)`+`1/(2.3)`+`1/(3.4)`+`1/(4.5)`+`1/(5.6)` +………+`1/(99.100)`

  B=1-`1/2`+`1/2`-`1/3`+`1/3`-`1/4`+`1/4`-`1/5`-`1/6`+………+`1/99`-`1/100`

  B=1-`1/100`

  B=`99/100`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )