Giúp tui zới nnxnxjxjhxkshkshsjdbdjfjfj

Question

Giúp tui zới nnxnxjxjhxkshkshsjdbdjfjfj
giup-tui-zoi-nnnjjhkshkshsjdbdjfjfj

in progress 0
Hưng Khoa 1 year 2020-11-10T05:23:25+00:00 2 Answers 59 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-10T05:24:47+00:00

  Đáp án:

  Ta có: -3.S=(-3)[(-3)+(-3)^2+(-3)^3+….+(-3)^2020)

  =(-3)^2+(-3)^3+….+(-3)^2020+(-3)^2021

  =>-3.S-S=-4.S=[(-3)^2+….+(-4)^2021]-[(-3)+(-3)^2+…..+(-3)^2020]

  =[(-3)^2-(-3)^2]+[(-3)^3-(-3)^3]+……+[(-3)^20200-(-3)^2020] +[(-3)^2021-(-3)]

  =(-3)^2021+3

  =>S=[(-)3^2021+3]/-4

  Vậy: S=[(-)3^2021+3]/-4

  Nhân S với 1/2 rồi giải và trình bày tương tự được kết quả là

  S=[(1/2)^2021-1/2]/(-1/2)

  =-2.[(1/2)^2021-1/2]

  Vậy S=-2.[(1/2)^2021-1/2]

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2020-11-10T05:25:04+00:00

  `S=(-3) +(-3) ²+(-3) ³+…+(-3)^2020`

  `3S=(-3) ²+(-3) ³+(-3)^4+…+(-3)^2021`

  `3S-S=[(-3) ²+(-3) ³+(-3)^4+…+(-3)^2021]-[(-3) +(-3) ²+(-3) ³+…+(-3)^2020]`

  `2S=(-3)^2021+3`

  `S=((-3)^2021+3)/2`

  `Câu b nhân 1/2 rồi làm tương tự nha`

  `Nocopy`

  `Xin câu trả lời hya nhất`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )