~Giúp tui vs nha>< Mơn mơn, 20đ lận đóa OwO Câu 1. Chỉ ra cách hiểu đầy đủ nhất về nghĩa của từ? * A. Nghĩa của từ là nghĩa sự vật mà từ biểu thị B. N

Question

~Giúp tui vs nha>< Mơn mơn, 20đ lận đóa OwO Câu 1. Chỉ ra cách hiểu đầy đủ nhất về nghĩa của từ? * A. Nghĩa của từ là nghĩa sự vật mà từ biểu thị B. Nghĩa của từ là sự vật, tính chất mà từ biểu thị C. Nghĩa của từ là sự vật, tính chất, hoạt động mà từ biểu thị D. Nghĩa của từ là nội dung mà từ biểu thị Câu 2. Từ bao gồm mấy phần? * A. Gồm ba phần: nghĩa, hình thức âm đọc, nội dung B. Gồm hai phần: nội dung và hình thức C. Gồm một phần: nội dung từ biểu đạt D. Không phân chia được Câu 3. Lý do của việc mượn từ trong tiếng Việt? * A. Do tiếng Việt chưa có từ để biểu thị, hoặc có từ nhưng biểu thị chưa chính xác B. Do có thời gian dài bị nước ngoài đô hộ, áp bức C. Tiếng Việt cần sự vay mượn để đổi mới D. Làm tăng sự phong phú của vốn từ tiếng Việt Câu 4. Trong trường hợp sau: Theo lịch, ngày mai tôi lên phi cơ lúc 7h sáng để kịp giờ về Hà Nội?. Từ phi cơ được dùng có hợp lý không? * A. Không hợp lý B. Hợp lý Câu 5. Cụm danh từ là gì? * A. Còn được gọi là ngữ danh từ, nhóm danh từ, danh ngữ B. Là một tập hợp do danh từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành C. Cụm danh từ có ý nghĩa cụ thể, chi tiết hơn, có cấu tạo phức tạp hơn D. Cả 3 đáp án trên Câu 6. Cho câu sau: Mỗi chiếc lá rụng có một linh hồn riêng, một tâm tình riêng, một cảm giác riêng” có mấy cụm danh từ? * A.2 B.3 C.4 D.5 Câu 7. Từ nào là tính từ ? * A. Tưng bừng B. Trồng trọt C. Niềm vui D. Ngẫm nghĩ Câu 8: Trong các từ sau, từ nào là từ mượn ? * A. Thuỷ Tinh B. Dông bão C. Cuồn cuộn D. Biển nước câu 9. Cả ba cô con gái là cụm từ có mấy thành phần? * A. 2 B. 3 C. 4 D. Không xác định được câu 10. Cho đoạn văn sau: “Lúc đi bách bộ thì cả người tôi rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được rất ưa nhìn. Đầu tôi to và nổi lên từng tảng, rất bướng. Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc.” Có mấy tính từ trong đoạn trích trên? * A.4 B.5 C.6 D.7 Câu 11. Đoạn văn trên có mấy cụm tính từ * A. 2 B.3 C.4 D.5 câu 12. Tìm cụm tính từ được sử dụng trong câu sau: “Xong, nó vui vẻ chạy đi làm những việc bố mẹ tôi phân công, vừa làm vừa hát có vẻ vui lắm.” * A. Vui vẻ chạy đi B. Vừa làm vừa hát C. Vui lắm D. Không có cụm tính từ câu 13. Tìm cụm tính từ có đầy đủ cấu trúc ba phần? * A. Vẫn còn khỏe mạnh lắm B. Rất chăm chỉ làm việc C. Còn trẻ khỏe D. Đang vui như hội Câu 14. Dòng nào sau đây nêu sai đặc điểm của động từ? * A. Thường làm vị ngữ trong câu B. Có khả năng kết hợp với đã, sẽ đang, cũng, vẫn chớ C. Khi làm chủ ngữ mất khả năng kết hợp với đã, sẽ, đang, cũng, vẫn, chớ D. Thường làm thành phần phụ trong câu câu 15. Nhận xét không đúng về “định”, “toan”, “dám” là? * A. Trả lời câu hỏi: làm sao? B. Trả lời câu hỏi: thế nào? C. Đòi hỏi phải có động từ khác kèm phía sau D. Không đòi hỏi động từ khác đi kèm phía sau câu 16. Thành phần trung tâm của cụm động từ “còn đang nô đùa trên bãi biển” là gì? * A. Còn đang B. Nô đùa C. Trên D. Bãi biển câu 17. Phần phụ trước của cụm động từ bổ sung ý nghĩa cụ thể cho động từ? * A. Sự khẳng định, hoặc phủ định của hành động B. Quan hệ thời gian, sự tiếp diễn tương tự C. Sự khuyến khích hoặc ngăn cản của hành động D. 3 ý kiến trên Câu 18. Chức vụ ngữ pháp của từ đây, đấy là gì? * A. Chức năng làm chủ ngữ B. Chức năng làm vị ngữ C. Chức năng làm trạng ngữ D. Chức năng làm bổ ngữ câu 19. Chỉ từ “này, kia, ấy, nọ” dùng để chỉ? * A. Định vị về không gian B. Định vị về thời gian C. Định vị khoảng cách D. Cả A và C Câu 20. Chữa lỗi dùng từ trong câu sau: “Bạn An là một học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ nên cả lớp ai cũng quý bạn An” * A. Bạn An là một học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ nên cả lớp ai cũng quý. B. Bạn An là một học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ nên cả lớp ai cũng quý bạn. C. Bạn An là một học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ nên cả lớp ai cũng quý An. D. Không sửa câu trên được

in progress 0
Thu Nguyệt 1 year 2020-10-21T01:45:05+00:00 3 Answers 82 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-21T01:47:02+00:00

  Câu 1. Chỉ ra cách hiểu đầy đủ nhất về nghĩa của từ? *

  A. Nghĩa của từ là nghĩa sự vật mà từ biểu thị

  B. Nghĩa của từ là sự vật, tính chất mà từ biểu thị

  C. Nghĩa của từ là sự vật, tính chất, hoạt động mà từ biểu thị

  D. Nghĩa của từ là nội dung mà từ biểu thị

  Câu 2. Từ bao gồm mấy phần? *

  A. Gồm ba phần: nghĩa, hình thức âm đọc, nội dung

  B. Gồm hai phần: nội dung và hình thức

  C. Gồm một phần: nội dung từ biểu đạt

  D. Không phân chia được

  Câu 3. Lý do của việc mượn từ trong tiếng Việt? *

  A. Do tiếng Việt chưa có từ để biểu thị, hoặc có từ nhưng biểu thị chưa chính xác

  B. Do có thời gian dài bị nước ngoài đô hộ, áp bức

  C. Tiếng Việt cần sự vay mượn để đổi mới

  D. Làm tăng sự phong phú của vốn từ tiếng Việt

  Câu 4. Trong trường hợp sau: Theo lịch, ngày mai tôi lên phi cơ lúc 7h sáng để kịp giờ về Hà Nội?. Từ phi cơ được dùng có hợp lý không? *

  A. Không hợp lý

  B. Hợp lý

  Câu 5. Cụm danh từ là gì? *

  A. Còn được gọi là ngữ danh từ, nhóm danh từ, danh ngữ

  B. Là một tập hợp do danh từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành

  C. Cụm danh từ có ý nghĩa cụ thể, chi tiết hơn, có cấu tạo phức tạp hơn

  D. Cả 3 đáp án trên

  Câu 6. Cho câu sau: Mỗi chiếc lá rụng có một linh hồn riêng, một tâm tình riêng, một cảm giác riêng” có mấy cụm danh từ? *

  A.2

  B.3

  C.4

  D.5

  Câu 7. Từ nào là tính từ ? *

  A. Tưng bừng

  B. Trồng trọt

  C. Niềm vui

  D. Ngẫm nghĩ

  Câu 8: Trong các từ sau, từ nào là từ mượn ? *

  A. Thuỷ Tinh

  B. Dông bão

  C. Cuồn cuộn

  D. Biển nước câu

  9. Cả ba cô con gái là cụm từ có mấy thành phần? *

  A. 2

  B. 3

  C. 4

  D. Không xác định được

  câu 10. Cho đoạn văn sau: “Lúc đi bách bộ thì cả người tôi rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được rất ưa nhìn. Đầu tôi to và nổi lên từng tảng, rất bướng. Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc.” Có mấy tính từ trong đoạn trích trên? *

  A.4

  B.5

  C.6

  D.7

  Câu 11. Đoạn văn trên có mấy cụm tính từ *

  A. 2

  B.3

  C.4

  D.5

  câu 12. Tìm cụm tính từ được sử dụng trong câu sau: “Xong, nó vui vẻ chạy đi làm những việc bố mẹ tôi phân công, vừa làm vừa hát có vẻ vui lắm.” *

  A. Vui vẻ chạy đi

  B. Vừa làm vừa hát

  C. Vui lắm

  D. Không có cụm tính từ

  câu 13. Tìm cụm tính từ có đầy đủ cấu trúc ba phần? *

  A. Vẫn còn khỏe mạnh lắm

  B. Rất chăm chỉ làm việc

  C. Còn trẻ khỏe

  D. Đang vui như hội

  Câu 14. Dòng nào sau đây nêu sai đặc điểm của động từ? *

  A. Thường làm vị ngữ trong câu

  B. Có khả năng kết hợp với đã, sẽ đang, cũng, vẫn chớ

  C. Khi làm chủ ngữ mất khả năng kết hợp với đã, sẽ, đang, cũng, vẫn, chớ

  D. Thường làm thành phần phụ trong câu

  câu 15. Nhận xét không đúng về “định”, “toan”, “dám” là? *

  A. Trả lời câu hỏi: làm sao?

  B. Trả lời câu hỏi: thế nào?

  C. Đòi hỏi phải có động từ khác kèm phía sau

  D. Không đòi hỏi động từ khác đi kèm phía sau

  câu 16. Thành phần trung tâm của cụm động từ “còn đang nô đùa trên bãi biển” là gì? *

  A. Còn đang

  B. Nô đùa

  C. Trên

  D. Bãi biển câu

  17. Phần phụ trước của cụm động từ bổ sung ý nghĩa cụ thể cho động từ? *

  A. Sự khẳng định, hoặc phủ định của hành động

  B. Quan hệ thời gian, sự tiếp diễn tương tự

  C. Sự khuyến khích hoặc ngăn cản của hành động

  D. 3 ý kiến trên

  Câu 18. Chức vụ ngữ pháp của từ đây, đấy là gì? *

  A. Chức năng làm chủ ngữ

  B. Chức năng làm vị ngữ

  C. Chức năng làm trạng ngữ

  D. Chức năng làm bổ ngữ

  câu 19. Chỉ từ “này, kia, ấy, nọ” dùng để chỉ? *

  A. Định vị về không gian

  B. Định vị về thời gian

  C. Định vị khoảng cách

  D. Cả A và C

  Câu 20. Chữa lỗi dùng từ trong câu sau: “Bạn An là một học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ nên cả lớp ai cũng quý bạn An” *

  A. Bạn An là một học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ nên cả lớp ai cũng quý.

  B. Bạn An là một học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ nên cả lớp ai cũng quý bạn.

  C. Bạn An là một học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ nên cả lớp ai cũng quý An.

  D. Không sửa câu trên được

  Vote cho mình câu trả lời hay nhất nha!

  0
  2020-10-21T01:47:05+00:00

  1\A

  2\A

  3\A

  4\A

  5\D

  6\B

  7\A

  8\A

  9\B

  10\C

  11\B

  12\C

  13\D

  14\D

  15\C

  16\B

  17\D

  18\C

  19\A

  20\B

  0
  2020-10-21T01:47:10+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo owo là gì các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )