Giúp tui làm bài 9nhá

Question

Giúp tui làm bài 9nhá
giup-tui-lam-bai-9nha

in progress 0
Ngọc Diệp 9 months 2021-05-07T07:22:35+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-07T07:23:43+00:00

                            Bài giải

  Người đó đến thư viện huyện trong khoảng thời gian là (tính cả thời gian dừng lại):
                   9 giờ 45 phút – 8 giờ = 1 giờ 45 phút 
   Thời gian người đó đến thư viện huyện là (không tính thời gian dừng lại):
                 1 giờ 45 phút – 15 phút = 1 giờ 30 phút

                      Đổi 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

    Quãng đường người đó đi từ nhà đên thư viện huyện là:

                  1,5 × 12 = 18 (km)

                          Đáp số: 18 km

  0
  2021-05-07T07:23:44+00:00

  Đáp án:

   ` 18km`

  Giải thích các bước giải:

   ` \text{Quãng đường người đó đã đi trong 15p là } ` : đổi ` 15p = 0,25h`

  ` 12× 0,25 = 3km`

  ` \text{ Quãng đường đã đi trong 9h45p là } ` ` 9h45p – 8h = 1h45p = 1,75h`

  ` 12 × 1,75 = 21km`

  ` \text{Quãng đường người đó đi là } `

  ` 21km – 3km = 18km`

  ` \text{Đáp số :  18km}`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )