Giúp tui bài này,tui vote hết lun

Question

Giúp tui bài này,tui vote hết lun
giup-tui-bai-nay-tui-vote-het-lun

in progress 0
Mít Mít 1 tháng 2021-05-14T05:21:04+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:đây bạn ạ

   

  giup-tui-bai-nay-tui-vote-het-lun

 2. Giải thích các bước giải:

  g) $\frac{3}{4}$ + $\frac{x}{5}$ = $\frac{-9}{10}$ 

  $\frac{3.5}{4.5}$ + $\frac{x.4}{5.4}$ = $\frac{(-9).2}{10.2}$

  $\frac{15}{20}$ + $\frac{x.4}{20}$ = $\frac{-18}{20}$

  $\frac{x.4}{20}$ = $\frac{-18}{20}$ – $\frac{15}{20}$

  $\frac{x.4}{20}$ = $\frac{-33}{20}$

  x . 4 = -33

  x      = -33 : 4

  x = $\frac{-33}{4}$ 

  e) $\frac{x}{3}$ + $\frac{x}{4}$ = $\frac{21}{42}$ 

  x : 3 + x : 4 = $\frac{21}{42}$

  x . $\frac{1}{3}$ + x . $\frac{1}{4}$ = $\frac{1}{2}$

  x . ( $\frac{1}{3}$ + $\frac{1}{4}$ ) = $\frac{1}{2}$

  x . $\frac{7}{12}$ = $\frac{1}{2}$

  x         = $\frac{1}{2}$ : $\frac{7}{12}$

  x        = $\frac{6}{7}$ 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )