GIÚP TỚ VỚI Ạ ????????????????????????????????????????????????????

Question

GIÚP TỚ VỚI Ạ ????????????????????????????????????????????????????
giup-to-voi-a

in progress 0
Adela 1 year 2020-11-04T08:17:40+00:00 1 Answers 46 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-04T08:19:12+00:00

  Đáp án:

  \(a.DK:x \ne \left\{ { – 2;1} \right\}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a.DK:x \ne \left\{ { – 2;1} \right\}\\
  b.f\left( 0 \right) = \dfrac{{2.0 + 1}}{{0 + 2}} = \dfrac{1}{2}\\
  f\left( 0 \right) = \dfrac{{\sqrt[3]{{2.0 + 1}}}}{{0 – 1}} =  – 1\\
  f\left( 2 \right) = \dfrac{{2.2 + 1}}{{2 + 2}} = \dfrac{5}{4}\\
  f\left( 2 \right) = \dfrac{{\sqrt[3]{{2.2 + 1}}}}{{2 – 1}} = \sqrt[3]{5}\\
  f\left( { – 1} \right) = \dfrac{{2.\left( { – 1} \right) + 1}}{{ – 1 + 2}} =  – 1\\
  f\left( { – 1} \right) = \dfrac{{\sqrt[3]{{2.\left( { – 1} \right) + 1}}}}{{ – 1 – 1}} = \dfrac{1}{2}\\
  f\left( { – 3} \right) = \dfrac{{2.\left( { – 3} \right) + 1}}{{ – 3 + 2}} = 5\\
  f\left( { – 3} \right) = \dfrac{{\sqrt[3]{{2.\left( { – 3} \right) + 1}}}}{{ – 3 – 1}} = \dfrac{5}{4}
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )