Giúp tớ bài 71 cần gấp với

Question

Giúp tớ bài 71 cần gấp với
giup-to-bai-71-can-gap-voi

in progress 0
Nick 11 months 2020-11-02T11:03:09+00:00 1 Answers 38 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-02T11:04:50+00:00

  Đáp án: Xấp xỉ 152,91,56

   

  Giải thích các bước giải:
  Gọi : Bò : a Gà : b Lợn : c ( hoặc xyz tùy sở thích ) 
  Ta có : a = 5/3b(1)
  b=18/11c(2)
  Theo đề ra : 20a+85b+107c = 16535000 
  Nếu được bấm máy tính : 
  Ta có hệ phương trình ( mode 5 2 ) 
  a-5/3b = 0
  b-18/11c = 0 
  20a+85b+c = 0
  Trường hợp 2 nếu giải tay : Ta có : 

  Từ (1) và (2) => a/5 = b/3 ; b/18 = c/11

  => a/30 = b/18 = c/11 

  => 20a/20*30 = 85b/85*18 = 107c/107*11 và 20a+85b+107c = 16535000 (3)

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có : 

  (3)/20*30 + 85*18 + 107*11 = 116535000/600+1530+1177 = 5000
  => a = 5000.600/20=150000

  b = 5000.1530/85=90000

  c = 5000.1177/107=55000

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )