Giúp tớ bài 12 với!

Question

Giúp tớ bài 12 với!
giup-to-bai-12-voi

in progress 0
Diễm Thu 1 year 2020-10-30T00:23:20+00:00 3 Answers 53 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-30T00:25:12+00:00

  Bài 12

  Số phần tấm vải thứ nhất còn lại là

  $1 – \dfrac{2}{5} = \dfrac{3}{5}$

  Số phần tấm vải thứ hai còn lại là

  $1 – \dfrac{4}{7} = \dfrac{3}{7}$

  Số phần tấm vải thứ ba còn lại là

  $1 – \dfrac{2}{3} = \dfrac{1}{3}$

  Vậy ta có $\dfrac{3}{5}$ tấm vải thứ nhất bằng $\dfrac{3}{7}$ tấm vải thứ hai và bằng $\dfrac{1}{3} = \dfrac{3}{9}$ tấm vải thứ ba.

  Vậy $\dfrac{1}{5}$ tấm vải thứ nhất bằng $\dfrac{1}{7}$ tấm vải thứ hai và bằng $\dfrac{1}{9}$ tấm vải thứ ba.

  Vậy nếu coi tấm vải thứ nhất là $5$ phần bằng nhau thì tấm vải thứ hai và thứ ba lần lượt là $7$ và $9$ phần như thế.

  Tổng số phần bằng nhau là

  $5 + 7 + 9 =21$

  Độ dài tấm vải thứ nhất là

  $105 : 21 \times 5 = 25$ (m)

  Độ dài tấm vải thứ hai là

  $105 : 21 \times 7 = 35$ (m)

  Độ dài tấm vải thứ ba là

  $105 : 21 \times 9 = 45$ (m)

  Đáp số: Tấm vải thứ nhất: $25$ (m)

  Tấm vải thứ hai: $35$(m)

  Tấm vải thứ ba: $45$ (m)

  0
  2020-10-30T00:25:13+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  cho mình câu trả lời hay nhất vote 5 sao và 1 cảm ơn nha

   cắt 2/5 tấm 1 còn 3/5

  cắt 4/7 tấm 2 còn 3/7

  cắt 2/3 tấm 3 còn 1/3

  Ta có:

  3/5 tấm 1=3/7 tấm 2=1/3 tấm 3

  3/5 tấm 1=3/7 tấm 2=3/9 tấm 3( quy đồng tử số)

  ta có sơ đồ

  tấm 1:║____║____║____║____║____║                                            

  tấm 2:║____║____║____║____║____║____║____║                                    Tổng 105

  tấm 3:║____║____║____║____║____║____║____║____║____║         

  Chiều dài tấm 1 lúc đầu là:

          105 : ( 5+7+9) x 5 =25(m)

  Chiều dài tấm 2 lúc đầu là:

          105 : ( 5+7+9) x 7 =35(m)

  Chiều dài tấm 3 lúc đầu là:

          105 : ( 5+7+9) x 9 =45(m)

                                       Đáp số: Tấm 1: 25m

                                                    Tấm 2: 35m

                                                    Tấm 3: 45m

  0
  2020-10-30T00:25:27+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo thầy nguyễn thành long các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )